Waardevol groeien

Om als organisatie te blijven groeien in een continu veranderende omgeving, is het vermogen om waarde te blijven ontwikkelen essentieel. Als groeipartner helpt Salescommunicatie bij het ontwikkelen van waardevolle verkooporganisaties, die waarde creëren voor hun klanten, medewerkers, belanghebbenden en de maatschappij. 

Waardecreatie voor klanten

Door het bewustzijn te vergroten van de behoeften van (potentiële) klanten en de impact die zij ervaren, kun je meer waardevolle producten en diensten ontwikkelen en leveren. Een klant die veel waarde in een samenwerking ervaart, is vaak meer tevreden en bereid om te blijven investeren. Daarnaast is het eenvoudiger om informatie te verzamelen vanuit een bestaande relatie, waarmee een klantrelatie verder uitgebouwd kan worden. Waardecreatie voor klanten leidt tot klanttevredenheid, klantretentie en herhaalaankopen.

Waardecreatie voor medewerkers

Medewerkers willen bijdragen aan het ontwikkelen van succesvolle en waardevolle organisaties. Helemaal in commerciële functies is het belangrijk om écht achter je bedrijf en waardepropositie te staan. Het is veel leuker om voor een klantgerichte organisatie te werken waarin klanten blij zijn met de producten en diensten die je levert. Als producten en diensten relevant en waardevol zijn voor klanten, vergroot dit de kans dat medewerkers succesvol zijn. Daarbij is het natuurlijk wel belangrijk om te blijven bijdragen aan de persoonlijke doelen en ambities van medewerkers. Waardecreatie voor medewerkers resulteert in hogere motivatie, meer betrokkenheid en betere resultaten.

Waardecreatie voor het bedrijf

Een bedrijf kan niet bestaan zonder goede resultaten en vooruitgang. Helemaal in een snel veranderende omgeving is het belangrijk om goed te blijven aansluiten op ontwikkelingen in de markt. Iedere succesvolle ondernemer begrijpt dat de meeste dingen anders gaan dan dat zij vooraf hadden bedacht. Om als organisatie succesvol te zijn is het vermogen om groeikansen te ontdekken en hier snel op in te spelen essentieel. Dit kan in veel gevallen beter door iedereen binnen een organisatie verantwoordelijk te maken voor waardecreatie voor klanten, medewerkers en bedrijfsresultaten. Waardecreatie voor het bedrijf leidt tot meer groei, winstgevendheid en tevreden belanghebbenden.

Waardecreatie voor de maatschappij

Tot slot wordt het in de Nederlandse bedrijfscultuur steeds belangrijker om een bijdrage te leveren aan gemeenschappelijke en maatschappelijke belangen. Vanuit onze overheid wordt er flink gestuurd op thema’s als klimaatverandering, duurzaamheid, vitaliteit en gezondheid. Enerzijds leidt dit tot beperkingen en restricties voor het bedrijfsleven. Anderzijds worden marktinitiatieven die hierin een bijdrage leveren (deels) door de overheid gefinancierd. Om als organisatie te floreren in ons ondernemersklimaat, is het belangrijk om bewust te acteren in relatie tot deze thema’s. Lost van potentiële subsidieregelingen, leidt het leveren van een maatschappelijke bijdrage tot meer vertrouwen, een betere reputatie en imago.

Wat Salescommunicatie hierin kan betekenen?

Salescommunicatie kan helpen bij het ontwikkelen van een meer waardevolle organisatie. Niet door het leveren van een enkelvoudige marketing- of verkoopcampagne, maar door het ontwikkelen en implementeren van een unieke waarde-groeistrategie. Uniek, omdat deze volledig wordt ontwikkeld op basis van de bedrijfssituatie, omgevingsfactoren, ambities en doelstellingen. Vervolgens implementeren we deze waarde-groeistrategie tot in de haarvaten van de onderneming. Denk hierbij aan het:

  • ontwikkelen van een waarde-kennisbank, waarin precies wordt vastgelegd wat voor klanten, medewerkers en belanghebbenden belangrijke waardecomponenten zijn;

  • doorontwikkelen van producten en diensten in lijn met de belangrijkste waardecomponenten;

  • doorvertalen naar doeltreffende waardeproposities en waardekoopreizen;

  • herformuleren van rollen en verantwoordelijkheden van iedereen in de organisatie;

  • ontwikkeling van vaardigheden en een mindset die in lijn ligt met de waarde-groeistrategie.

Samen ontwikkelen we een waardegerichte organisatie, waarin waardecreatie systematisch onderdeel is van het DNA van iedereen in de organisatie.

Referenties

Daan van Dijk

Na het ontwikkelen van ons websitepakket Tijdvooreensite hadden we nog slechts één probleem: Hoe krijgen we het product verkocht? Daan ziet het grote plaatje en zorgde ervoor dat dit lukte. Via diverse kanalen weten wij nu onze klanten te benaderen om vervolgens de deals te sluiten. Naast een sales profesional is Daan tevens een leuke vent met wie ik graag samenwerk.

Daan van Dijk DudeSquare

Ron van der Molen, CEO Wizkunde

Daan en ik werken al 5 jaar samen aan de professionalisering en groei van Wizkunde. Eerlijk gezegd zou ik niet weten waar Wizkunde nu was geweest zonder zijn inzicht, zijn marktkennis en zijn onuitputbare inzet. Wil je commerciële verbetering, nationaal en internationaal, dan raad ik Daan zeker aan. Daarnaast is hij een open en vriendelijk persoon waar je altijd mee kan lachen. Dat maakt het werk net een stukje fijner.

Ron van der Molen Wizkunde

Daan is a one in million, no...one in trillion kinda guy. He is gifted with a talent to really connect with people on a personal level and professional level. As a sales professional he takes the client by the hand and helps them to achieve their goals. He thinks in shared values for the client and the company he works for. As a person he is just extremely funny and also a great coach. If you get to work with Daan don't be surprised that he will do a magic card trick during a meeting or that he suddenly will play the guitar. Daan is always available for a sympathetic ear. I'm happy to consider him as a friend!

Shiraz Paracha Head of Channel Sales Europe

Als financieel advieskantoor met meerdere specialisaties, heeft Daan ons fantastisch geholpen om op een nieuwe manier naar onze marketing en cross-selling te kijken. Met zijn vele praktijkvoorbeelden en zéér brede kennis op het gebied van marketing en communicatie, heeft hij binnen ons kantoor voor een ommeslag in denken en werken gezorgd. Mijn ervaring met Daan is dat hij persoonlijk erg betrokken is, een zeer professionele werkwijze heeft en voor verandering én meerwaarde binnen het bedrijf kan zorgen. Daarnaast weet hij zijn verhaal op een leuke en luchtige manier over te brengen!

Nick de Jager Directeur