Groeistrategie

Waardegerichte groeistrategie

Op basis van DeepValueSelling

Onze aanpak

Bij Salescommunicatie geloven we dat het bieden van toegevoegde waarde aan opdrachtgevers het uitgangspunt moet zijn voor elke organisatie. Hoe draagt uw product of dienst bij aan het realiseren van de veranderende ambities en doelstellingen van uw opdrachtgevers?

Zelfs de meest ervaren Sales Executives kunnen niet succesvol blijven met een propositie die geen onderscheidende waarde biedt en niet voldoet aan de behoeften van opdrachtgevers. Uw diensten en producten moeten een wezenlijk probleem oplossen en uw opdrachtgever moet begrijpen wat dit waard is.

Om als organisatie te blijven aansluiten op de veranderende vraag uit de markt, is het essentieel om diensten en producten continu af te stemmen op de behoeften van opdrachtgevers. Daarnaast is het belangijk dat (potentiële) opdrachtgevers op de juiste manier worden benaderd, zodat zij met de juiste informatie, in de juiste tone-of-voice via de juiste kanalen worden aangesproken. 

Salescommunicatie kan als groeipartner helpen bij het ontwikkelen en implementeren van een duurzame groeistrategie. Dit doen wij in co-creatie met onze opdrachtgevers op basis van de volgende aanpak:

Onderzoek

Iedere organisatie is uniek en vraagt om een unieke benadering. Om een succesvolle groeistrategie te ontwikkelen beginnen wij met het verzamelen van informatie en het doorvertalen hiervan naar waardevolle inzichten. Door middel van een integrale bedrijfsanalyse brengen we de huidige situatie in beeld op de volgende onderdelen:

 • Financiële gegevens: prestaties, positie en mogelijkheden.
 • Marktpositie: het marktaandeel en de concurrentiepositie.
 • Bedrijfsomgeving: externe en interne elementen die de groei van het bedrijf kunnen beïnvloeden.
 • Waardepositie: diensten en producten in relatie tot waarde voor opdrachtgevers.
 • Buyer journey: het gehele koopproces vanuit het perspectief van een koper.

Groeistrategie

Aan de hand van uw vraag en doelstelling en de door ons verzamelde inzichten, ontwikkelen wij een groeistrategie. Hierin gaan wij altijd uit van het doorontwikkelen van een bestaande propositie die aansluit op de eigen mogelijkheden. Het is onze intentie om tot een groeistrategie te komen die ambitieus, realistisch en haalbaar is. Denk hierbij aan advisering in:

 • Doelgroepbepaling en segmentatie
 • Verkoop- en distributiekanalen
 • Waardepropositie ontwikkeling
 • Ontwerp van de buyer journey
 • Inrichten van processen en CRM
 • Marketing en events
 • Content en distributie
 • Training en ontwikkeling
 • Sales leiderschap

Implementatie

Het implementeren van een groeistrategie is even belangrijk als het ontwikkelen ervan. Wat ons betreft is groeiplanning een continu en dynamisch proces. Hierom is het belangrijk dat medewerkers begrijpen op welke manier zij kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van groei. Groei is iets waaraan je kunt werken en waar zij impact op hebben. Daarom is er bij de implementatie niet alleen aandacht voor de bedrijfskundige kant, maar is het ook mensgericht.

Wat verandert er als iedereen begrijpt hoe ze kunnen bijdragen aan groei en dit continu en systematisch doet? In uw groeistrategie leggen we een duidelijke en concrete link met uw situatie. Het is vooral de bedoeling dat iedereen binnen uw bedrijf het kan bevatten en hieraan direct kan bijdragen.

Salescommunicatie kan een rol spelen in de ontwikkeling of coördinatie van initiatieven die voortkomen uit het groeiplan. Denk hierbij aan ontwikkeling van verkoop content, marketing campagnes, buyer journeys, CRM implementatie of training en coaching.

Impact

Met behulp van een set vooraf bepaalde doelstellingen en metrics meten we systematisch de impact van de geïmplementeerde initiatieven. Dit is nodig om het voor u ontwikkelde groeimodel goed te implementeren en te verankeren binnen uw organisatie en het lange termijn effect ervan te borgen. De doelstellingen gaan over het algemeen over:

 • Bedrijfsomzet en winstmarge
 • Groeipercentage (organisch)
 • Omzet per dienst of business line
 • Omzet per klant / cross selling
 • Retentie aankopen / upselling
 • Resultaten op medewerkersniveau
 • Lead conversie tijd
 • Klantwaardering

Beginnen met winnen?