Groeistrategie

Groeien als een kreeft

Kreeften groeien door uit hun oude schild te breken, terwijl ze water opnemen waardoor hun lichaam groter wordt. Dit gebeurt ongeveer 25 keer in de eerste 5 tot 7 jaar van het leven van een kreeft. De meeste succesvolle bedrijven doorleven een vergelijkbaar process en ontwikkelen continu nieuwe waardeproposities, om te blijven aansluiten op de continu veranderende vraag van hun klanten. 

Bij Salescommunicatie geloven we dat het bieden van toegevoegde waarde aan opdrachtgevers het uitgangspunt moet zijn voor elke organisatie. Zelfs de meest ervaren verkoop specialisten kunnen niet succesvol blijven, als hun propositie onvoldoende toegevoegde waarde biedt. 

Om als organisatie te blijven aansluiten op de veranderende vraag uit de markt, is het essentieel om diensten en producten continu af te stemmen op de behoeften van opdrachtgevers. Daarnaast is het belangijk dat (potentiële) opdrachtgevers op de juiste manier worden benaderd, zodat zij met de juiste informatie, in de juiste tone-of-voice via de juiste kanalen worden aangesproken. 

Verschillende onderzoeken laten zien dat zakelijke kopers een steeds grotere voorkeur ontwikkelen voor self-service koopreizen. Zij willen zo veel mogelijk zelf de regie houden op het aankoopproces en zo min mogelijk worden beïnvloed door adviseurs en consultants van leveranciers. Dit maakt het belang van een sterke integratie van de sales- en marketingfunctie essentieel voor een succesvolle groeistrategie. 

Blended groeistrategie op maat

Iedere bedrijfssisutatie is anders en er is geen generiek model dat tot gegarrandeerd resultaat leidt. Salescommunicatie kan helpen bij het ontwikkelen van een blended groeistrategie die aansluit op uw bedrijfssituatie. Hierin ontwikkelen we waardeproposities die beter aansluiten op de behoeften van kopers en zorgen ervoor dat de  koopreis goed is afgestemd op het koopgedrag van moderne kopers.

Onze aanpak

Als groeipartner werken we intensief samen aan het ontwikkelen van waardevolle groei. Hierbij is een goede vertrouwensbasis en samenwerking essentieel. Wij hebben veel informatie en inzichten nodig om tot een sterke groeistrategie te komen. 

Onderzoek

Door middel van een integrale bedrijfsanalyse brengen we de huidige situatie in beeld op de volgende onderdelen:

 • Financiële gegevens: prestaties, rendement en mogelijkheden.
 • Marktpositie: het marktaandeel en de concurrentiepositie.
 • Bedrijfsomgeving: externe en interne elementen die de groei van het bedrijf kunnen beïnvloeden.
 • Waardeproposities:
  diensten en producten in relatie tot de waardebeleving van opdrachtgevers.
 • Koopreis analyse: het gehele koopproces vanuit het perspectief van een koper.

Groeistrategie

Aan de hand van uw doelstelling en de door ons verzamelde inzichten, ontwikkelen wij een blended groeistrategie.  Denk hierbij aan advisering in:

 • Doelgroepbepaling en segmentatie.
 • Verkoop- en distributiekanalen.
 • Waardepropositie ontwikkeling.
 • Ontwerp van de waardekoopreis.
 • Ontwerp van CRM-, kwalificatie en verkoopprocessen. 
 • Verkoopmarketing en events.
 • Content ontwikkeling en campagnes.
 • Training en ontwikkeling.

Implementatie

Het implementeren van een groeistrategie is even belangrijk als het ontwikkelen ervan. Vanuit verschillende expertisegebieden kan Salescommunicatie een bijdrage leveren aan de implementatie van een blended groeistratiegie. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen en leveren van verkoopcontent, campagnes en trainingen. Daarnaast kunnen we vanuit een projectleidersrol implementaties met externe partners begeleiden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van een klantportaal of bedrijfsvideo. 


Impact

Met behulp van een set vooraf bepaalde doelstellingen en metrics meten we systematisch de impact van de geïmplementeerde initiatieven. Dit is nodig om het voor u ontwikkelde groeimodel goed te implementeren en te verankeren binnen uw organisatie en het lange termijn effect ervan te borgen. De doelstellingen gaan over het algemeen over:

 • Bedrijfsomzet en winstmarge
 • Groeipercentage (organisch)
 • Omzet per dienst of business line
 • Omzet per klant / cross selling
 • Retentie aankopen / upselling
 • Resultaten op medewerkersniveau
 • Lead conversie tijd
 • Klantwaardering

Op zoek naar een groeipartner?